> MŠ Záhorská Bystrica - Fotoalbum - Archív 2016/2017 - Sovičky - Pani zima kraľuje
Choď na obsah Choď na menu
 


Sovičky - Pani zima kraľuje

Dopoludňajšie výchovno-vzdelávacie aktivity:

 • Doplniť pojmovú mapu o samostatne získané informácie
 • Správne vyslovovať hlásky L a R - nácvik básne Hostina
 • Bez rátania určiť viacej a menej – papierová prestrelka
 • Nakresliť podľa daného pravidla postupnosť objektov – stratená čiapka
 • Identifikovať rôzne spôsoby prezimovania zvierat
 • Realizovať pokus so skupenstvami vody
  • 1.premena snehu na vodu – porovnať množstvo
  • 2. mrznutie sladkej a slanej vody – vysloviť hypotézu a overiť ju
  • 3. odparovanie slanej vody – zdôvodniť
 • Poznať základnú pracovnú náplň niektorých profesií – pozorovanie a rozhovor s členom EKO čaty
 • Dramatizovať rozprávku Dedkova rukavička
 • Kresliť vtáčiu postavu
 • Nakresliť zrkadlový odraz – zimná krajina
 • Pohybovať sa v priestore v tanečnej choreografii – PH Tučniaky a žralok